30 de set de 2007

Tsubaki Sanjuro (Japan)

Remake of Akira Kurosawa's 1962 classic Sanjuro.
Scheduled to release in Japan on December 1st, 2007

Screenplay: Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa, and Hideo Oguni (based on the original novel by Shugoro Yamamoto)

Starring: Yuji Oda (Bayside Shakedown 2), Kenichi Matsuyama (Shindô) , Anne Suzuki (Initial D), Etsushi Toyokawa, Nenji Kobayashi, Morio Kazama, Tamao Nakamura, Tsuyoshi Hayashi, Makoto Fujita, Tokuma Nishioka, Kuranosuke Sasaki, Takuya Nakayama, Ryohei Suzuki, Ichitaro, Kimito Totani, Kazuhito Tomikawa, Yukichi Kobayashi, Eri Murakawa, and Yoshihiro Kasuya.
 
.


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...